I Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

„Wdzięczni za wczoraj, odpowiedzialni za jutro”

28-29 maja 2014 roku w Poznaniu

Gośćmi I Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych Instytutu Biznesu Rodzinnego byli właściciele, sukcesorzy i pracownicy firm rodzinnych, a także eksperci IBR z całej Polski, reprezentanci rządu, dziennikarze i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Wspólnie rozmawiali o trudnej przeszłości i pełnej wyzwań przyszłości biznesów, o budowaniu i rozwoju silnego sektora przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i Europie, a przede wszystkim o temacie przewodnim Kongresu: profesjonalizacji zarządzania firm rodzinnych.

Wśród prelegentów nie zabrakło właścicieli znanych w całej Polsce firm, a także zagranicznych ekspertów przedsiębiorczości rodzinnej. Profesor Peter May, który w przeszłości pracował nad strategiami sukcesyjnymi dla Dr. Oetker czy Langenscheidt opowiadał o tym, jak trudne jest umiejętne wyważenie elementów rodziny i przedsiębiorstwa, aby skutecznie realizować cele biznesu i cele rodziny. O niezwykłym przykładzie kontynuowania tradycji firmy rodzinnej opowiedzieli Wojciech Kruk, jego syn Wojciech junior i córka Ania – zwracali uwagę na to, że w firmie rodzinnej bardzo ważne jest przekazywanie doświadczeń z pokolenia na pokolenie i odpowiednie podejście do sukcesji ze stron obu generacji. Okazją do wymiany wiedzy i porównania doświadczeń były nie tylko prelekcje i przerwy podczas Kongresu, ale i wieczorny event, które sprawiły, że uczestnicy nie tylko nawiązali nowe kontakty biznesowe, ale i wzmocnili te już istniejące.

Wśród prelegentów i panelistów m.in:

 • Wojciech, Ania, Wojciech Jr. Kruk – Ania Kruk – Nowy rozdział tej samej książki. Sukcesja odwrócona
 • Aleksandra Sowa – Cukiernia Sowa, Zuzanna Mikołajczyk – Mikomax oraz inni – Dylematy córek z firm rodzinnych
 • dr Marta Widz – Uniwersytet St. GallenCorporate Governance – Konstytucja firmy rodzinnej sposobem na profesjonalizację
 • Marek Roleski – Roleski – Pierwsza w Polsce konstytucja firmy rodzinnej
 • Tomasz & Mateusz Kowalewscy – HortimexSukcesja – szansa czy zagrożenie

II Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

„Nowe horyzonty. Firmy rodzinne wobec zmian”

19-20 marca 2015 roku w Poznaniu

Wśród prelegentów i panelistów m.in:

 • Siegfried Gänßlen – HansgroheWartości rodzinne w przedsiębiorstwie działającym globalnie
 • Anna Sobkowiak – Pani Teresa MedicaSukcesja rodzinna czy manager z zewnątrz?
 • Lorenz Freudenberg – Freudenberg GroupWspółpraca firmy i rodziny
 • Monika Siecińska – Jaworowska – SuempolLiderzy XXI wieku – Sukcesorzy po przejęciu władzy
 • Piotr Voelkel – Grupa Kapitałowa VOX – Dywersyfikacja biznesu – połączenie rodzinnych pasji i kompetencji 
 • dr Adrianna Lewandowska – Instytut Biznesu Rodzinnego oraz dr Herwig R. Friedag – Friedag Consult – Nowe horyzonty – strategie firm rodzinnych – przykłady z praktyki

III Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

„Między tradycją _A INNOWACJĄ”

18-19 kwietnia 2016 roku w Poznaniu

Przedsiębiorcy muszą coraz szybciej reagować na nowe warunki, nowe sytuacje i tworzące się rynki. Wyzwaniem jest dla nich jednak zawieszenie pomiędzy tradycją a innowacyjnością, między poszanowaniem przeszłości a dążeniem do sukcesu w przyszłości. Te wartości nie muszą wcale stać do siebie w opozycji – fundamentem kreatywnych pomysłów są wartości rodziny założycielskiej, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Silne poczucie odpowiedzialności za przyszłość – nie tylko firmy i rodziny, ale i pracowników, ich rodzin i społeczności, w których żyją, jest pierwszym krokiem ku długowieczności firm rodzinnych.

Uczestnicy słuchali wystąpień, m.in. Sofie Winkhaus (Aug. Winkhaus), która opowiedziała o tym, że nie trzeba wzorować się na nestorach, że w biznesie można być sobą i zbudować autorytet wśród pracowników. Uczestnicy dzięki prelegentom zobaczyli, że wielopokoleniowość firmy zależy od przekazywanych z pokolenia na pokolenia wartości, ale także od zdolności reagowania na nowe sytuacje i rynki, które nie raz wymagają nowatorskiego podejścia.

Wśród prelegentów i panelistów m.in:

 • Sofia Winkhaus – WinkhausSukcesorka w męskiej branży
 • Dariusz Stasik – W.P.I.P. – Strategia rozwoju i nowoczesne modele biznesowe
 • Izabella Wałkowska – Plastwil – Pasjonaci i wojownicy – zespół pod nowymi rządami w firmie PLASTWIL. Jak zbudować zespół, który osiąga globalne sukcesy?
 • Solange Olszewska – Solaris Bus & CoachOdwaga patrzenia w przyszłość!
 • dr Zbigniew Inglot – INGLOT – INGLOT – Od marzeń o własnym biznesie do zbudowania międzynarodowej marki
 • o. Maciej Zięba – DominikaninBiznes i etyka

IV Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

„Dwa pokolenia – dwa światy”

3-4 kwietnia 2017 roku w Poznaniu

Na IV Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych uczestnicy i prelegenci poruszyli ważne zagadnienia jakimi są współpraca wielopokoleniowa w firmach rodzinnych, korzystanie z wiedzy przekazywanej przez ekspertów i doświadczonych przedsiębiorców oraz siebie nawzajem. Dr Adrianna Lewandowska podkreślała, że w pewnym momencie założyciel powinien się odsunąć i przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu – wcześniej warto jednak ustalić wspólny cel, ideę, marzenie. Bardzo istotna jest także Konstytucja Rodzinna, jako honorowy dokument mający niezwykłą moc emocjonalną i prawną, pokazuje co łączy rodzinę, ustala w jaki sposób wyznacza się przywództwo czy rozdział kapitału.

Prelegenci, m.in. Rodzina Wtorkowskich (LUG S.A.) przedstawiła historię firmy oraz plany sukcesyjne. Firma wyrosła na giganta, Ekspansja na nowe rynki była dla nich wielkim wyzwaniem i niewiadomą, jednak dzięki pasji i zaangażowaniu udało się osiągnąć sukces. Ważnym elementem prezentacji było podkreślenie, że przesuwanie granic działalności firmy stało się stałym elementem ich strategii, i tak jak produkty czy usługi, model biznesowy musi być również innowacyjny. O innowacyjności właśnie mówił także prezes firmy YES, Krzysztof Madelski – opowiadał o design thinking, wykorzystywanej w YES metodzie pracy, która polega na głębszym zrozumieniu potrzeb klienta i kompleksowym podejściu do danego problemu. Uczestnicy brali udział również w panelach dyskusyjnych dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniami i przemyśleniami na temat sukcesji, odkrywania swojej drogi, ścieżki rozwoju i prowadzenia firmy.

Wśród prelegentów i panelistów m.in:

 • Rasiel Gessler – Altvater Gessler & J.A. Baczewski – Historia Baczewskiego i zmieniający się świat!
 • Kazimierz Wierzbicki – TREFL– Rodzinna układanka. Dywersyfikacja sukcesem firmy
 • Marcin i Anita Ochnik – OCHNIKSiła wartości – jak łączymy pokolenia
 • Ryszard, Eryk i Jakub Wtorkowscy – LUG S.AInnowacja i design jako siła internacjonalizacji firmy rodzinnej w drugim pokoleniu
 • Krzysztof Madelski – YES – Kontakt ze sztuką a generowanie innowacji
 • Halina i Katarzyna Zawadzkie – Hexeline – O matko z córką! Sukcesja jest kobietą

V Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

„Moc drzewa genealogicznego.
Siła relacji rodzin biznesowych”

19-20 marca 2018 roku w Poznaniu

Tematem tegorocznego Kongresu była moc drzewa genealogicznego – siła relacji rodzin biznesowych. Zaproszeni prelegenci oraz uczestnicy rozmawiali o sile wartości będących podstawą tworzenia mechanizmów ładu rodzinnego dla zapewnienia długowieczności firm rodzinnych. W programie znalazło się miejsce na historie firm rodzinnych, które odniosły międzynarodowy sukces, opowieści o budowaniu marki firmy rodzinnej – jako powodu do dumy, oraz dyskusje o dywersyfikacji działalności poprzez wprowadzanie innowacji, inwestowanie w start-upy czy poszerzanie portfela marek. W odpowiedzi na potrzeby rodzinnych przedsiębiorców rozmawiano także na tematy poruszające kwestie relacji między członkami rodziny, konfliktów, wyznawania wspólnych wartości.

Aby zapewnić dostęp do doświadczeń zagranicznych firm rodzinnych, do udziału w Kongresie zaproszono profesora Petera Maya, eksperta z dziedziny przedsiębiorczości rodzinnej, który omówił wyzwania stojące przed firmami ceniącymi stabilność i miarowy rozwój, w coraz bardziej chaotycznym, pędzącym świecie. O polskich realiach prowadzenia rodzinnego biznesu mówili m.in. ojciec i syn z firmy Kruger&Matz – Zbigniew i Michał Leszek – podkreślając jak ważny jest wzajemny szacunek między pokoleniami oraz między rodzeństwem. Dzięki mądremu wychowaniu, rodzice zbierają teraz owoce swojej pracy, oddając zarządzanie firmą w ręce trzech synów. Uczestnicy mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje pytania na licznych panelach dyskusyjnych oraz sesjach warsztatowych, na których rozwijali również swoje zdolności do budowania trwałych i szczerych relacji oraz zwiększania poczucia tożsamości z firmą wśród pracowników.

Wśród prelegentów i panelistów m.in:

 • Antoine Mayaud – Grupa Mulliez – Historia Firmy Rodzinnej Mulliezów – Jak stymulować przedsiębiorczość w firmie rodzinnej
 • dr Adam Mokrysz – Mokate – Odwaga patrzenia w przyszłość – wartości nowego pokolenia firmy Mokate S.A.
 • prof. Peter May – Peter May Family Business ConsultingWygrywające strategie w turbulentnym otoczeniu
 • Jan Kolański – Colian/Jutrzenka – Firma rodzinna Colian a zmiany w kulturze organizacyjnej
 • Tomasz Domogała – TDJ/Famur – W firmie rodzinnej z własnymi marzeniami. Dywersyfikacja działalności sposobem na sukcesje z pasją.
 • Zbigniew i Michał Leszek – Lechpol/Kruger&Matz – Niedaleko pada smartfon od jabłoni – dwa pokolenia rodziny Leszków
 • dr Zbigniew Inglot – INGLOT, Marek Piechocki – LPP – Panel przedsiębiorców rodzinnych
 • Henryk Orfinger – Dr Irena Eris– Od miksera do Comité Colbert

VI Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

„SILNA RODZINA – SILNA FIRMA.
Jak rodzinne wartości mogą zwiększać wartość firmy”

18–19 marca 2019 roku w Poznaniu

Na VI Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych spotkało się ponad 350 członków biznesów rodzinnych z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Szwajcarii i Węgier oraz ok. 50 ekspertów, którzy na co dzień wspierają przedsiębiorców w takich obszarach jak: międzypokoleniowa strategia biznesu i rodziny, sukcesja, prawo, podatki, internacjonalizacja, komunikacja, digitalizacja, akwizycje, wsparcie inwestycji, dofinansowanie, czy zarządzanie firmą rodzinną z perspektywy managera zewnętrznego. Eksperci z Polski i zagranicy przedstawili najważniejsze trendy i wyzwania czekające w najbliższym czasie rynek przedsiębiorczości rodzinnej. Ponadto kongres obfitował w zdywersyfikowane tematycznie panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty tematyczne w oparciu o konkretne studia przypadków, a także została podpisana konstytucja jednej z rodzin biznesowych.

Wśród kwestii poruszanych przez prelegentów znalazły się tematy związane z przekazywaniem wiedzy i doświadczeń z pokolenia no pokolenie, budowaniem ładu rodzinnego, tworzeniem odpowiednich mechanizmów zarządzania i nadzoru nad biznesem. Swoje historie o budowaniu marki firmy i przezwyciężaniu trudności opowiadali m.in. Stefan Hipp (HiPP) oraz rodzina Kruków (W.Kruk). W trakcie kongresu odbywały się również panele dyskusyjne, na których rozmawiano o wyzwaniach stojących przed firmami rodzinnymi w trzech obszarach dywersyfikacji: wiedzy, władzy i majątku. Nie mogło zabraknąć tematu, coraz bardziej popularnego w polskich biznesach rodzinnych, które chcą dokonać sukcesji własności, a nie koniecznie angażować swoich sukcesorów z rodziny do zarządzania firmą. Uczestnicy dowiedzieli się, że różnice pokoleniowe to codzienność, ale zyskali odpowiedzi na pytania jak pogodzić odmienne wizje i skutecznie kontynuować prowadzenie firmy nestora.

Wśród prelegentów i panelistów m.in.:

 • Stefan Hipp – HiPP – 4 pokolenia obietnicy i wartości rodziny Hipp
 • Daniel Hager – Hager Group Jak funkcjonują mechanizmy Ładu Rodzinnego w Hager Group
 • Rodzina Kruków – ANIA KRUK – 200 lat dziedzictwa Kruków
 • Rodzina Andre – Andre Abrasive Articles – Jak konstytucja firmy rodzinnej wzmacnia więzi rodzinne i rozwija firmę
 • Rodzina Duda – Duda Holding – Dywersyfikacja działalności sposobem na sukcesje
 • dr Manuela Mätzener, CMC – ifub GmbH – Jak wewnątrz rodziny biznesowej budować relacje firmowe, by zwiększyć efektywność rodzinnej firmy?
 • dr Marta Widz – IMD Global Family Business Center – Ład rodzinny a ład biznesowy
 • prof. Jacek Santorski, Akademia Psychologii Przywództwa oraz dr Adrianna Lewandowska, Instytut Biznesu RodzinnegoZdrowa rodzina – zdrowa firma

VII Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych – Family Business Week

„DYLEMATY RODZIN BIZNESOWYCH.
Aktualne wyzwania i bieżące tematy”

18-22 maja 2020 roku online

Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych to wydarzenie unikatowe w skali światowej. Wśród prelegentów są właściciele największych firm rodzinnych w Polsce i na świecie, którzy chętnie dzielą się doświadczeniami, jak radzić sobie z wyzwaniami przedsiębiorczości rodzinnej i jak budować długowieczne firmy, dbając o dobre relacje w rodzinie. Rok 2020 przyniósł wiele zmian i przysporzył firmom ogromnych trudności, ze względu na pandemię koronawirusa Kongres – Family Business Week odbył się w nieco zmienionej formie – gościliśmy wszystkich uczestników i prelegentów online! Podczas spotkań eksperci zwracali uwagę, że marzenie o długowieczności firmy trzeba skonfrontować z wyzwaniami, które przynosi tu i teraz – oznacza to także konieczność znalezienia najlepszych scenariuszy antykryzysowej.

Prelegenci wskazywali, że w tak turbulentnych czasach dobra komunikacja jest kluczowa. Dotyczy to nie tylko komunikacji ze swoimi pracownikami, z których wielu pracuje w trybie zdalnym, ale również ze swoimi kontrahentami, którzy także znaleźli się w trudnej sytuacji. Rozpatrywano co można zrobić, by firmy ominęły pierwsze upadki, sprzedaże i konsolidacje. Prelegenci wskazywali również, że przez kryzys nie tylko model biznesowy wymaga redefinicji – ramię w ramię idą zmiany w modelu przywództwa. Pandemia bardzo skrupulatnie weryfikuje zdolności przywództwa, to jakim zespołem jesteśmy, a także jak kształtujemy zarządzanie przez wartości. Sprowadza się to także do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za pracowników i ich rodziny. Każdy dzień Tygodnia Przedsiębiorczości Rodzinnej poświęcony był innemu obszarowi funkcjonowania i dylematom, jakie stoją teraz przed rodzinami biznesowymi, a uczestnicy dowiedzieli się, że dzięki wsparciu rodziny są w stanie zniwelować skutki każdego kryzysu!

Wśród prelegentów i panelistów m.in.:

 • Veronica i Carl Elsener Jr. – Victorinoxdziedzictwo wielopokoleniowej firmy
 • prof. Alfredo De Massis – Free University of Bozen-Bolzano & Lancaster University – Zarządzanie innowacjami w firmie rodzinnej
 • Wiesław Podraza – Sanplast – Nowa rzeczywistość. Czego możemy nauczyć się w tej nowej, trudnej sytuacji?
 • Nike Anani – African Family Firms – Pokolenie NextG – Liderzy zmian!
 • Udo J. Vetter – European Family Businesses – Plan powrotu do „zdrowia” z perspektywy kapitału
 • Robert Podleś – COBI, Marek i Karolina Kubara – Dobra Kaloria / Kubara – Dyskusja o bieżących dylematach przedsiębiorców
 • Michał Łuczak – Grupa Wróbel – Nestorzy wspierają młode pokolenie firm rodzinnych!
 • Jerzy Śledziewski – Bank BNP Paribas, Rafał Zarzecki – Citronex, Artur Kazienko – KAZAR, Piotr Szczęsny – Polfood Group – Spojrzenie w przyszłość – na czym i jak chcemy ją budować?  
 • Ryszard Wtorkowski – LUG, Anna Miazga – LPP – Zrównoważony rozwój firmy rodzinnej w czasach pandemii

VIII Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

„Stawka większa niż biznes – odpowiedzialne rodziny biznesowe”

27-28 września 2021 r.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego była „Stawka większa niż biznes. Odpowiedzialne decyzje rodzin biznesowych”. Agenda Kongresu skupiona była wokół mechanizmów nadzoru właścicielskiego, w centrum stoją więc: ład rodzinny, konstytucja firmy rodzinnej, fundacja rodzinna i alternatywy dla niej, rada nadzorcza oraz rada rodziny, a także wszystko to, co pomaga profesjonalizować biznes i rodzinę. Podczas uroczystego panelu Zwycięzców przyznano nagrody w konkursie Firma Rodzinna Roku – kreatorze odpowiedzialności biznesowej i społecznej.

Przeczytaj relację z wydarzenia: https://www.ibrpolska.pl/relacja-multimedialna-z-viii-miedzynarodowego-kongresu-firm-rodzinnych/

Wśród prelegentów i panelistów m.in.:

> Zbigniew Sosnowski – twórca i założyciel marki Kross,
> Kacper Sosnowski – Wiceprezes rozwoju biznesu marki Kross
> Filip Wojciechowski – Prezes zarządu marki Kross
> Piotr Nowjalis – Przewodniczący rady nadzorczej marki Kross
> dr Adam Mokrysz –  Prezes Grupy Mokate
> Adam Kenkel – Prezes zarządu  Werner Kenkel
> Damian Kenkel – Wiceprezes zarządu Werner Kenkel
> Rektor Humanitas  prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk
> Właściciel Pałuckiej Drukarni Opakowań –Włodzimierz Olejniczak z sukcesorką Karoliną Olejniczak

W panelach dyskusyjnych i prelekcjach wystąpili także m.in. Marcin Ochnik z Ochnik, Bogusław Kowalski z Graal, Dariusz Stasik z W.P.I.P., dr Jerzy Bar z BJ Sp z o.o., Maciej Duda z Duda Holding, Michał Łuczak i Tomasz Wróbel z Grupy Wróbel, Przemysław Mitraszewski z LPP,  Filip Makowski z York, Krzysztof Madelski z Yes, Anna Andre z Andre Abrassive Articles, Zenon Sobiecki z Graso, Dominik Błaszak z Maro, Tomasz Łysoń z Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Sp z o.o, Jacek Kajut z Vector, Artur Wasiak z GOH

IX Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Nowy wymiar bogactwa. Rodzina. Trwanie. Dobro

28-29 marca 2022 r.

Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych odbył się stacjonarnie w Poznaniu 28-29 marca 2022 r. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego był „Nowy wymiar bogactwa. Rodzina. Trwanie. Dobro.” Agenda Kongresu skupiona była wokół profesjonalizacji biznesu rodzinnego, budowania trwałej firmy na pokolenia oraz aktualnej sytuacji geopolitycznej i wyzwań, z jakimi teraz mierzą się polscy przedsiębiorcy.

Teraz, gdy czasy są nieoczywiste, siłą stają się te rzeczy, które czynią człowieka bogatym wewnętrznie! Nie ma firmy rodzinnej, która może trwać przez pokolenia bez silnej, zdrowej, kochającej się rodziny! To siła relacji, uważności, poświęconego czasu… w imię budowania tych więzi. Natomiast wspólna historia, znaczenie decyzji, jakie podejmowali przodkowie ponosząc ryzyko biznesowe, siła wartości, którym pozostajemy wierni. To odpowiedzialność na pokolenia, profesjonalizm w działaniu i odwaga wdrażania potrzebnych zmian!! – wskazała dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, w rozwinięciu tematu tegorocznego wydarzenia.

O wartościach rodziny biznesowej mówił również gość specjalny Kongresu – Patrizia Gucci – prawnuczka założyciela Domu Mody Gucci – Guccio Gucci, córka Paolo Gucci. Spadkobierczyni rodzinnego dziedzictwa Gucci, która przedstawiła niezwykłą historię firmy rodzinnej, opowiedziała o wartościach, jakie przekazywane są kolejnym pokoleniom oraz o tym, jakie lekcje polskie rodziny biznesowe mogą wyciągnąć z historii Gucci.

Spadkobierczyni dziedzictwa Gucci wystąpiła na scenie głównej w towarzystwie Prezes Instytut Biznesu Rodzinnego dr Adrianny Lewandowskiej w rozmowie na temat: „Czwarte pokolenie rodziny Guccich. Siła. Moc. Nazwisko – Patrizia Gucci”.

Wśród prelegentów i panelistów m.in.:

> Artur Kazienko – Prezes zarządu Kazar Group Sp. z o.o.,
> Władysław Grochowski – Prezes i współwłaściciel firmy Arche Sp. z o.o.,
> Zofia Dzik – Prezes Instytutu Humanites
> dr Ewa Woydyłło – Osiatyńska – Doktor Psychologii
> Patrizia Gucci – Gość specjalny wydarzenia

W panelach dyskusyjnych i prelekcjach wystąpili także m.in. dr Jerzy Bar z BJ Sp z o.o., Przemysław Mitraszewski z LPP, Anna Andre z Andre Abrasive Articles, Robert Andre z Andre Abrasive Articles, dr Daria Bazydło-Egier  z Any Robot, Zofia Szewczuk z PFR, Jakub Wieszczeczyński z Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Ewelina Grzelak z PWC, Dariusz Piróg z Patpol Legal, Marcin Poniatowski z Lewiatan Holding S.A., Michał Wypychewicz z ZPUE S.A., Jędrzej Bujny z  Komputronik S.A., Michał Lorenc z Celius, Artur Niewrzędowski z AKM multiAN, Marek Zientecki z AGOS, Przemysław Mitraszewski z LPP, Leszek Kaszuba z Jamalex Sp. z o.o., Andrzej Mierzwa z 21 Concordia, Michał Zajezierski z Nowel

X Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Fundacja Rodzinna – między nadzieją a rzeczywistością

20-21 marca 2023 r.

Już po raz dziesiąty polskie rodziny biznesowe spotkały się w Poznaniu na Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych. Tematem przewodnim organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego spotkania, które odbyło się 20-21 marca 2023 r., była „Fundacja rodzinna – między nadzieją a rzeczywistością”. Agenda oraz wszystkie panele były skupione wokół nowego rozwiązania legislacyjnego – ustawy o fundacji rodzinnej, która będzie dostępna dla firm rodzinnych po 22 maja 2023 r.  

Podczas Kongresu premierę miała publikacja pt. „Fundacja rodzinna dla wielopokoleniowych rodzin biznesowych”. Książka ta to efekt współpracy ekspertów Instytutu dr Adrianny Lewandowskiej oraz prof. Jacka Lipca z zespołem prawników Michałem Gniatkowskim oraz Piotrem Andrzejczakiem i Joanną Wierzejską.

Gościem specjalnym Kongresu był Książę Michael von Liechtenstein, Prezes Zarządu Industrie- und Finanzkontor Etablissement, wiodącej firmy powierniczej z tradycją oraz doświadczeniem w długoterminowej i wielopokoleniowej ochronie majątku, wartości rodzinnych, a także przedsiębiorstw. Wystąpił w panelu dyskusyjnym dedykowanemu fundacji rodzinnej. Razem z nim swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się także: Przemysław Mitraszewski reprezentujący LPP S.A. oraz Berthold Theuffel-WerhahnPwC Niemcy.

 Gościem specjalnym dziesiątej edycji Kongresu był Johannes Kärcher – Prezes Rady Nadzorczej Kärcher oraz syn założyciela międzynarodowej firmy rodzinnej – Alfred Kärcher SE & Co. KG. Jego prelekcja „Duchowość a przedsiębiorstwo rodzinne – niektóre aspekty przywództwa i odpowiedzialności” była prawdziwą filozoficzną podróżą człowieka, przedsiębiorcy, sukcesora oraz lidera.

Wśród prelegentów i panelistów m.in.:

 • dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego
 • Roman Wieczorek, ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego
 • rodzina Wypychewicz: Bogusław Wypychewicz, Prezes Rady Nadzorczej ZPUE S.A, Małgorzata Wypychewicz, Michał Wypychewicz Prezes ZPUE S.A, Marta Szewczyk-Wypychewicz, Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy Blisko” oraz Dyrektor ds. Personalnych w ZPUE S.A.
 • Joanna Wierzejska oraz Piotr Andrzejczak z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
 • Piotr Woźniakiewicz oraz Jacek Pawłowski z PwC
 • Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris S.A.
 • Erika Matwij z Inštitút Rodinného Businessu

Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych jest platformą wymiany wiedzy z wielu obszarów zarządzania biznesem rodzinnym. Jak co roku w gronie prelegentów znaleźli się właściciele największych polskich i zagranicznych firm rodzinnych, którzy podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz inspiracjami. W panelach dyskusyjnych wystąpili także m.in. Marcin Ochnik z OCHNIK S.A., Leszek Kaszuba z Jamalex Sp. z o.o., Ewald Raben z Grupy Raben, Grzegorz Wróbel z Blachotrapez Sp. z o.o., dr Adam Mokrysz z Grupy MOKATE, Filip Makowski z York PL, dr Monika Olszewska z Winkhaus Polska Beteiligungs, Marek Zientecki z AGOS, Roland Szymański z LARS, Dariusz Stasik z WPIP, Tomasz Szataniak z Wielton S.A., Bogusław Kowalski  z Graal S.A., Adam Stadnik – przedsiębiorca, Dominik Przybecki z Interiors Group, Paulina Borowicz Hardeman z Barbara Luijckx, Tomasz Wróbel z Grupy Wróbel, Marcin Nowicki z CHEM-GLAS, Jan Kolański z Colian, Krzysztof Strus z dlaSPa, Maria Kaczanowska z Kruszywa SKSM S.A., Dominika Jeżowska i Marcin Jeżowski z Grupy Piekuś.

Poza   indywidulanymi   prelekcjami   odbył   się   szereg   kameralnych warsztatów   i   paneli   dyskusyjnych w asyście ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego: prof. PP Ewy Więcek-Janki, dr Marty Widz,  Katarzyny Barcińskiej, Wiesławy Machalicy i Anny Bielak – Dworskiej. Dyskutowano   m.in. o  odpowiedzialności firm rodzinnych w kontekście zrównoważonego rozwoju; zakładaniu family office; sukcesji okiem sukcesora; fundacji rodzinnej vs. konstytucji rodzinnej;  diamencie sukcesyjnym jako autorskiej metodologii wielowymiarowego przygotowania sukcesji; firmie rodzinnej w świecie fuzji i przejęć;  mapie zagrożeń konfliktem w rodzinie biznesowej;  ekspansji zagranicznej;   well – beingu w firmie rodzinnej oraz o  zarządzie, radzie rodziny, radzie nadzorczej w fundacji i firmie rodzinnej; o zaletach i wadach fundacji rodzinnej.  Liczne grono ekspertów, przedstawicieli świata nauki i praktyków wspierało merytorycznie podjęte rozmowy i spotkania, m. in: prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, prof. dr hab. Izabela Koładkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, Piotr Rybicki – z NadzorKorporacyjny.pl, dr Radosław Śliwka ze SMART Project, Stanisław Gordziałkowski, Joanna Goryca, Katarzyna Juralewicz z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Jerzy Śledziewski – przedsiębiorca, Jakub Wieszczeczyński i Grzegorz Sprawka z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Aleksandra Politańska-Kunicka, Marceli Kasperkiewicz i Marcin Czajkowski z kancelarii Dentons, Witold Hruzewicz z Azimutus, Łukasz Chodkowski z Déhora, Grzegorz Wydmański, Maja Ważniewicz z Textron Aviation, Maciej Bombol z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Michał Zawisza z Long Term Management Sp. z o.o.

Pełna relacja do przeczytania na portalu Family Business.